Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Powołanie Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie (CSIL) wynikało z reformy wyższego szkolnictwa wojskowego, w wyniku której Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (WSOSP) stała się samodzielną uczelnią wyższą, nadzorowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

CSIL przeznaczone jest do szkolenia żołnierzy zawodowych w specjalnościach służby inżynieryjno-lotniczej, prowadzenia przeszkolenia studentów wyższych uczelni cywilnych oraz kształcenia szeregowych na kursach specjalistycznych organizowanych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej.

Sformowanie Centrum nastąpiło w końcu 2008 roku i z początkiem 2009 roku rozpoczęło funkcjonowanie, mając za zadanie:

1. Szkolenie żołnierzy w ramach systemu szkolenia zawodowego na kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, na potrzeby jednostek wojskowych.

2. Szkolenie kursowe:

 • słuchaczy (podchorążych) wyższych uczelni wojskowych oraz studium oficerskiego;
 • kadetów szkół podoficerskich;
 • żołnierzy zawodowych.
 • kandydatów na żołnierzy zawodowych (elewów) w korpusie szeregowych;
 • ochotników w służbie przygotowawczej na potrzeby uzupełnienia stanowisk przewidzianych dla Narodowych Sił Rezerwowych;

3. Szkolenie kursowe rezerw osobowych, na zasadach określonych w planach dowództw rodzajów Sił Zbrojnych oraz na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

4. Zabezpieczenie procesu szkolenia.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego
23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 Dęblin
tel. 261518101
fax. 261518103
csil.sekretariat@mon.gov.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane