Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wyposażenie

To oni - żołnierze Zespołu Obsługi, na co dzień zabezpieczają od strony technicznej proces szkolenia w ramach prowadzonych kursów specjalistycznych oraz doskonalących. Zespół Obsługi jest pododdziałem wchodzącym w skład Wydziału Dydaktycznego, którego Szefem jest ppłk Arkadiusz TOMASZEWSKI. Zespół Obsługi rozlokowany jest w hangarze lotniczym CSIL. Dzień pracy rozpoczyna się od wczesnych godzin porannych, krótką odprawą, którą prowadzi Szef Zespołu – por. Dariusz KOZUŃ, postawieniem zadań do bieżącej realizacji. Po odprawie personel ZO przygotowuje sprzęt lotniczy, aparaturę kontrolno – pomiarową, narzędzia i inny sprzęt lotniskowo – hangarowy niezbędny do zabezpieczenia przedsięwzięć szkoleniowych. Ponadto personel zespołu wykonuje niezbędne obsługi bieżące i okresowe na posiadanym sprzęcie oraz usuwa wykryte usterki techniczne.

Profesjonalne zabezpieczenie w sprzęt techniczny wpływa na wysoką jakość szkolenia przyszłych specjalistów obsługujących sprzęt lotniczy. Dlatego priorytetem dla ZO jest pozyskiwanie nowego sprzętu eksploatowanego w Siłach Zbrojnych. Obecnie na wyposażeniu Zespołu Obsługi znajdują się:

samoloty i śmigłowce:


 • samolot F-16;
 • samolot MiG-29;
 • samolot Su-22;
 • samolot TS-11 „Iskra”;
 • śmigłowiec SW-4 „Puszczyk”;
 • śmigłowiec Mi-24;
 • śmigłowiec Mi-8;
 • śmigłowiec Mi-2;

sprzęt NOSP:


 • dystrybutor powietrza typu: DP-2;
 • dystrybutor tlenu typu: AKZS-75M;
 • sprężarka powietrza typu: UKS-400W;
 • urządzenie do sprawdzania instalacji hydraulicznej: UPG-300M;
 • lotniskowy zasilacz hydrauliczny - LZH/M;
 • rozrusznik elektryczny typu: APA-5D;
 • lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów - LUZES II/M;
 • lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów - LUZES III/M;
 • lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów - LUZES V/N;
 • lotniskowy zasilacz elektroenergetyczny - LZE-6;
 • stacja obsługi baterii lotniczych typu – ATLAS;
 • stacja obsługi baterii typu SOKA 11

sprzęt UL:


 •  radiolokacyjny system lądowania typu - RSP-10MN-1;
 •  urządzenie elektroświetlne typu - ŁUCZ 2MU;
 •  urządzenie elektroświetlne typu – MOSKIT;
 •  radiolatarnia lotniskowa typu - RL-3301 KROKUS;
 •  urządzenie elektroświetlne typu ŚWIETŁUSZKA 2AU;
 •  automatyczny radionamiernik typu - ARP-11M;
 •  radiolatarnia prowadząca typu - BEACON SCARAB;
 •  radiolatarnia prowadząca typu - SA-100 DUAL;

sprzęt Wys. - Rat.:


 •  tratwa ratownicza typu - PSN-1;
 •  tratwa ratownicza lotnicza typu - MEWA-6;
 •  gogle lotnicze noktowizyjne typu - PNL-3;
 •  spadochron ratowniczy typu - S4;
 •  spadochron ratowniczy typu - S3s2M;
 •  spadochron ratowniczy typu - SK-94;
 •  ubiór kompensacyjny typu - WUK-90;
 •  kamizelka ratownicza typu - KR-7;
 •  łódka ratownicza typu - LŁR-1;
 •  automat Spadochronowy KAP-3P1;
 •  Hełm Lotniczy typu - THL-5;
 •  Hełm Lotniczy typu - ZSZ-5A;
 •  Hełm Lotniczy typu - ZSZ-7AP;
 •  Hełm Lotniczy typu - ALPHA-306;
 •  Hełm Lotniczy typu - THL-5 NV;
 •  morski ubiór pilota typu - MUP-1;
 •  maska tlenowa typu - KM-34D;
 •  urządzenia do układania spadochronów hamujących typu - SH-22;
 •  radiostacja ratownicza typu - R-855UM;
 •  spadochron szkol.-trening. typu - L2-KADET;
 •  ubiór przeciwprzeciążeniowy typu - PPK-3.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego
23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 Dęblin
tel. 261518101
fax. 261518103
csil.sekretariat@mon.gov.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane