Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Tradycje


 

Decyzją Nr 328/MON z dnia 26 sierpnia 2010 roku Centrum dziedziczy i kultywuje tradycje następujących historycznych jednostek:

Szkoła Wojskowych Mechaników w Warszawie (1918-1919)

Szkoła Obsługi Lotniczej w Warszawie (1919)

Szkoła Obsługi Lotniczej w Poznaniu (1920)

Szkoła Mechaników Lotniczych w Bydgoszczy (1926-1929)

Szkoła Mechaników Lotniczych Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa (1929-1934)

Grupa Techniczna Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy (1934-1936)

Grupa Techniczna Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Warszawie (1936-1939)

Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy (1930-1938)

Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie (1938-1939)

Centrum Wyszkolenia Ziemnego Lotnictwa w Eastchurch (1940-1942)

Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Blackpool (1942-1943)

Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w School of Technical Training Nr 1 w Halton (1943-1945)

Lotnicze Szkoły Techniczne dla Małoletnich Nr 1 i 2 w Heliopolis i Halton (1943-1948)

Centralna Szkoła Lotnictwa Wojska Polskiego w Zamościu (1944-1945)

Wojskowa Techniczna Szkoła Lotnicza w Zamościu (1945-1946)

Techniczna Szkoła Wojsk Lotniczych w Zamościu (1951-1995)

Techniczna Oficerska Szkoła Wojsk Lotniczych w Oleśnicy (1955-1970)

Techniczna Szkoła Lotnicza w Boernerowie 1945-1950.

Centralny Ośrodek Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych w Oleśnicy (1970-1994)

Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Oleśnicy (1994-2002)

 

 

 Święto


 

Decyzją Nr 328/MON z dnia 26 sierpnia 2010 roku CSIL obchodzi swoje święto w dniu 3 września.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego
23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 Dęblin
tel. 261518101
fax. 261518103
csil.sekretariat@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane