Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SYMBOLE

 

Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego posiada własną odznakę pamiątkową nadaną decyzją nr 242/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2009 r. oraz oznakę rozpoznawczą nadaną decyzją Nr 324/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Odznaka Pamiątkowa Centrum


 

 

 

  Oznaka Rozpoznawcza Centrum
   na mundur polowy                                               na mundur wyjściowy


 

Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego posiada „Odznakę Pamiątkową 5-lecia Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego” przyznaną na podstawie Regulaminu Odznaki Pamiątkowej 5-lecia Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego zatwierdzonego przez Komendanta Centrum rozkazem nr Z-137 z dnia 09.07.2014 r.

 


Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego posiada „Odznakę Pamiątkową10-lecia” przyznaną na podstawie Regulaminu Odznaki Pamiątkowej 10-lecia Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego oraz Uchwały Komisji ds. Odznaki Okolicznościowej zatwierdzonego przez Komendanta Centrum rozkazem nr Z-172 z dnia 04.09.2019 r.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego
23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 Dęblin
tel. 261518101
fax. 261518103
csil.sekretariat@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane