Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje dla słuchaczy
INFORMACJE DLA SŁUCHACZY KURSÓW
 
WYMAGANE DOKUMENTY: Dowód osobisty, legitymacja służbowa, polecenie wyjazdu służbowego, aktualne poświadczenie bezpieczeństwa, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 
WYMAGANIA ZDROWOTNE: Aktualne okresowe badania lekarskie na czas trwania kursu.
 
WYPOSAŻENIE:
 
Żołnierze zawodowi uczestniczący w kursach doskonalących i specjalistycznych powinni zabrać ze sobą:
1. komplet munduru polowego wz. 2010, beret (furażerka), trzewiki – dodatkowo w zależności od warunków atmosferycznych (od października do maja): ubranie ochronne i czapka zimowa,
2. plecak mały od zasobnika piechoty górskiej lub (zasobnik wz.93),
3. oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego,
4. materiały piśmiennicze,
5. ubiór sportowy do realizacji zajęć w terenie, hali sportowej i basenie,
6. komplet ubioru specjalnego personelu technicznego z ubiorem technika lotniczego - kursy specjalistyczne na dany typ sp.
 
Pracownicy Resortu Obrony Narodowej uczestniczący w kursach doskonalących i specjalistycznych powinni zabrać ze sobą materiały piśmiennicze. Ubiór sportowy dla chętnych, chcących podnosić sprawność fizyczną w godzinach pozasłużbowych. Podczas korzystania z hali sportowej (np. siłownia, itp.) obowiązuje zmiana obuwia (wyłącznie buty sportowe z jasną podeszwą).
 
ZAKWATEROWANIE: Bezpłatnie.
 
WYŻYWIENIE: Bezpłatne.
 
TERMIN I MIEJSCE STAWIENNICTWA: Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz. 20.00. Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, Dęblin, budynek "KANIA" ul. Lotników Polskich
 
INFORMACJI SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA (w sprawach organizacyjnych):
- kpt. Damian WARDA – tel. 261-519-775,
- plut. Anna DYKSA – tel. 261-519-775.
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego
23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 Dęblin
tel. 261518101
fax. 261518103
csil.sekretariat@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane