Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19 kwietnia 2021
WRĘCZENIE PROPORCA „PRZODUJĄCY PODODDZIAŁ SIŁ POWIETRZNYCH” WYDZIAŁOWI DYDAKTYCZNEMU CSIL
Tytuł Honorowy ,,Przodujący Pododdział” to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych żołnierzom Wojska Polskiego przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych za uzyskanie w danym roku bardzo wysokich wyników w działalności służbowej, które w istotnym stopniu wpływały na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej oraz umocnienia obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydział Dydaktyczny Centrum Szkolenia  Inżynieryjno-Lotniczego za działalność szkoleniową w 2020 roku został zarekomendowany do wyróżnienia przez Inspektora Sił Powietrznych do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W dniu 16 kwietnia 2021 r. w hangarze Zespołu Obsługi  Centrum Szkolenia  Inżynieryjno-Lotniczego odbył się uroczysty apel z okazji wręczenia Tytułu Przodujący Pododdział Sił Powietrznych Wydziałowi Dydaktycznemu Centrum. Aktu wręczenia dokonał I Zastępca Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych generał broni pil. Jan Śliwka.

Otrzymanie tytułu "Przodującego Pododdziału" jest formą uhonorowania żołnierzy.

"To wielkie wyróżnienie nie tylko dla mnie jako Komendanta, ale przede wszystkim dla podległej mi kadry. Uważam, że zawsze najważniejsi są ludzie, bo to oni wykonują wszystkie zadania i to dzięki nim otrzymaliśmy ten tytuł.” - powiedział Komendant Centrum płk Waldemar WIŚNIEWSKI.

Wydział Dydaktyczny Centrum otrzymał atrybut wyróżnienia w postaci proporca honorowego, żołnierze zaś otrzymali amarantowe sznury z jednym chwastem, które będą nosić na mundurze jako element wyróżniający przez najbliższy rok kalendarzowy.

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego
23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 Dęblin
tel. 261518101
fax. 261518103
csil.sekretariat@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane