Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Pochówek z wojskową asystą honorową
Wtorek, 20 listopad 2018 r.

Wszelkie informacje dotyczące ceremoniału pogrzebowego z wojskową asystą honorową dostępne są na stronie:

4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego