Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
CYKL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Niedziela, 18 luty 2018 r.Szef Cyklu
kpt. Wojciech ŻYCKI