Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
CYKL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Środa, 20 czerwiec 2018 r.Szef Cyklu
kpt. Wojciech ŻYCKI