Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
CYKL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Środa, 22 listopad 2017 r.Szef Cyklu
kpt. Wojciech ŻYCKI