Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
CYKL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Piątek, 21 wrzesień 2018 r.Szef Cyklu
kpt. Wojciech ŻYCKI