Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Wyposażenie CSIL
Poniedziałek, 17 grudzień 2018 r.


To oni - żołnierze Zespołu Obsługi, na co dzień zabezpieczają od strony technicznej proces szkolenia w ramach prowadzonych kursów specjalistycznych oraz doskonalących. Zespół Obsługi jest pododdziałem  wchodzącym w skład Wydziału Dydaktycznego, którego Szefem jest ppłk Arkadiusz TOMASZEWSKI. Zespół Obsługi rozlokowany jest w hangarze lotniczym CSIL. Dzień pracy rozpoczyna się od wczesnych godzin porannych, krótką odprawą, którą prowadzi Szef Zespołu – por. Dariusz KOZUŃ, postawieniem zadań do bieżącej realizacji.  Po odprawie personel ZO przygotowuje sprzęt lotniczy, aparaturę kontrolno – pomiarową, narzędzia i inny sprzęt lotniskowo – hangarowy niezbędny do zabezpieczenia przedsięwzięć szkoleniowych. Ponadto personel zespołu wykonuje niezbędne obsługi bieżące i okresowe na posiadanym sprzęcie oraz usuwa wykryte usterki techniczne. 

Profesjonalne zabezpieczenie w sprzęt techniczny wpływa na wysoką jakość szkolenia przyszłych specjalistów obsługujących sprzęt lotniczy. Dlatego priorytetem dla ZO jest pozyskiwanie nowego sprzętu eksploatowanego w Siłach Zbrojnych. Obecnie na wyposażeniu Zespołu Obsługi znajdują  się: 

samoloty i śmigłowce: 

- samolot F-16; 

- samolot MiG-29; 

- samolot Su-22; 

- samolot TS-11 „Iskra”; 

- śmigłowiec SW-4 „Puszczyk”;

- śmigłowiec Mi-24; 

- śmigłowiec Mi-8; 

- śmigłowiec Mi-2; 

 

sprzęt NOSP: 

- dystrybutor powietrza typu: DP-2;

- dystrybutor tlenu typu: AKZS-75M;

- sprężarka powietrza typu: UKS-400W;

- urządzenie do sprawdzania instalacji hydraulicznej: UPG-300M;

- lotniskowy zasilacz hydrauliczny - LZH/M;

- rozrusznik elektryczny typu: APA-5D;

- lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów - LUZES II/M;

- lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów - LUZES III/M;

- lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów - LUZES V/N;

- lotniskowy zasilacz elektroenergetyczny - LZE-6; 

- stacja obsługi baterii lotniczych typu – ATLAS;

- stacja obsługi baterii typu SOKA 11

 

sprzęt UL: 

- radiolokacyjny system lądowania  typu - RSP-10MN-1;

- urządzenie elektroświetlne typu - ŁUCZ 2MU; 

- urządzenie elektroświetlne  typu – MOSKIT;

- radiolatarnia lotniskowa typu - RL-3301 KROKUS;

- urządzenie elektroświetlne  typu ŚWIETŁUSZKA 2AU;

- automatyczny radionamiernik typu - ARP-11M;

- radiolatarnia prowadząca typu - BEACON SCARAB;

- radiolatarnia prowadząca typu - SA-100 DUAL;

 

sprzęt Wys. - Rat.:

- tratwa ratownicza typu - PSN-1;

- tratwa ratownicza lotnicza typu - MEWA-6;

- gogle lotnicze noktowizyjne typu - PNL-3;

- spadochron ratowniczy typu - S4;

- spadochron ratowniczy typu - S3s2M;

- spadochron ratowniczy typu - SK-94;

- ubiór kompensacyjny typu - WUK-90;

- kamizelka ratownicza typu - KR-7;

- łódka ratownicza typu - LŁR-1;

- automat Spadochronowy KAP-3P1;

- Hełm Lotniczy typu - THL-5;

- Hełm Lotniczy typu - ZSZ-5A;

- Hełm Lotniczy typu - ZSZ-7AP;

- Hełm Lotniczy typu - ALPHA-306;

- Hełm Lotniczy typu - THL-5 NV;

- morski ubiór pilota typu - MUP-1;

- maska tlenowa typu - KM-34D;

- urządzenia do układania spadochronów hamujących typu - SH-22;

- radiostacja ratownicza typu - R-855UM;

- spadochron szkol.-trening. typu - L2-KADET;

- ubiór przeciwprzeciążeniowy typu - PPK-3.

 

Makiety statków powietrznych w Zespole Obsługi CSIL

Samolot myśliwski MiG-29 nr boczny 4118

Samolot myśliwsko-bombowy Su-22 UMK3 nr boczny 201

Samolot szkolno-treningowy TS-11 nr boczny 1403

Śmigłowiec pasażerski Mi-8 nr boczny 619

Śmigłowiec łącznikowy szkolny Mi-2 SZ nr boczny 4547

Śmigłowiec szturmowy Mi-24 nr boczny 015


Samolot myśliwsko-bombowy Su-22 M4 nr boczny 3811Samolot myśliwsko-bombowy Su-22 M4 nr boczny 9512

Śmigłowiec szkolno-łącznikowy SW-4 nr boczny 6612

Platforma szkoleniowa F-16A Block 15 nr boczny 561

 

 

 

Lotniskowe Urządzenie Zasilania Elektroenergetycznego Samolotów – LUZES II/M

 

 

 

Silnik Odrzutowy RD-33 (Samolotu MiG-29)

 

 

 

Lotniskowy Zasilacz Hydrauliczny LZH/M

 

 

 

Lotniskowy Zasilacz Elektroenergetyczny LZE-6

 

 

Przekrój Silnika Rozruchowego AI-9 (Śmigłowca Mi-24)

 

 

 

Silnik TW 3-117 (Śmigłowca Mi-24)