Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Komendanci CSIL
Środa, 16 styczeń 2019 r.

 

płk dr inż. Zbigniew CIOŁEK

01.01.2009 - 31.12.2014

 

Płk dr inż. Zbigniew CIOŁEK urodził się 9 kwietnia 1956 r. w Rawie Mazowieckiej. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył w 1988 r. jako podporucznik inżynier, absolwentem Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie oraz Akademii Obrony Narodowej. Służbę wojskową rozpoczął w 1974 r. w Szkole Chorążych Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych w Centrum Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych w Oleśnicy, a od 1977 r. w 23. Lotniczej Eskadrze Szkolnej i 58. Lotniczym Pułku Szkolno-Bojowym na stanowisku dowódcy klucza remontu urządzeń radioelektronicznych w III eskadrze technicznej. Od kwietnia 1991 r. wyznaczony na stanowisko inżyniera dywizjonu technicznego w 58. Lotniczym Pułku Szkolnym.
26 listopada 1996 r. objął obowiązki metrologa Wydziału Inżynieryjno-Lotniczego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. W czerwcu 1999 r. został przeniesiony na stanowisko starszego oficera Wydziału Metrologii i Certyfikacji w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie. Od marca 2004 r. do grudnia 2008 r. pełnił obowiązki służbowe w Dowództwie Sił Powietrznych jako specjalista i starszy specjalista w Zespole Służby Inżynieryjno-Lotniczej i Lotniczych Środków Bojowych w Grupie Organizacyjnej Wdrożenia Samolotu Wielozadaniowego F-16 oraz Oddziale Techniki Lotniczej – Szefostwa Wojsk Lotniczych.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. został wyznaczony na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie.
Interesuje się historią i sportem. Uprawia turystykę górską i narciarstwo. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Z żoną Anną ma córkę Karolinę.

WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA

Odznaczenia państwowe:

• Srebrny Krzyż Zasługi
• Brązowy Krzyż Zasługi
• Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Odznaczenia resortu obrony narodowej i inne:

• Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
• Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
• Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
• Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju
• Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju
• Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju
• Złoty Medal Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
• Srebrny Medal Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
• Brązowy Medal Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
• Odznaka Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej (III stopnia).

 

 

 

płk mgr inż. Waldemar WIŚNIEWSKI

01.01.2015 - obecnie

 

Płk Waldemar Wiśniewski po ukończeniu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w 1989 roku został skierowany do pełnienia służby wojskowej w 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku na stanowisku Dowódcy klucza uzbrojenia eskadry lotniczej. Następnie pełnił służbę na kolejnych stanowiskach: Dowódcy klucza remontu uzbrojenia eskadry lotniczej, Kierownika Sekcji Przechowywania i Elaboracji Rakiet, Inżyniera Uzbrojenia w 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, Inżyniera Uzbrojenia w 32. Bazie Lotniczej.
W 2004 roku po powrocie z USA, gdzie kończył Kurs Oficerów Logistyki, został skierowany do pełnienia służby na stanowisku specjalisty w Grupie Organizacyjnej wdrażania samolotu F-16 i mianowany do stopnia majora.
W 2007 roku został wyznaczony na stanowisko Starszego specjalisty w Oddziale Techniki Lotniczej Szefostwa Wojsk Lotniczych Dowództwa Sił Powietrznych i mianowany do stopnia podpułkownika.
Od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku pełnił służbę na stanowisku starszego specjalisty w Oddziale Techniki Lotniczej i Szkolenia SIL Zarządu Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych DG RSZ.
Od początku swojej kariery wojskowej płk Wiśniewski był związany ze służbą inżynieryjno-lotniczą. Brał udział w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych związanych z zabezpieczeniem eksploatacji techniki lotniczej, w tym samolotu wielozadaniowego F-16. Posiada, wg. STANAG 6001 trzeci stopień znajomości języka angielskiego.
Z dniem 2 stycznia 2015 roku został wyznaczony na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie. Interesuje się techniką lotniczą i sportem. Z żoną Iwoną ma synów Dominika i Kubę.

 

WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA

 

„Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”;
„Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju”;
„Tytuł Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” (III stopnia);
„Odznaka Honorowa Sił Powietrznych”.