Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Cykl NOSP
Środa, 22 listopad 2017 r.

Cykl Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych

Przeznaczony jest do szkolenia i kształcenia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych w specjalnościach Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych, Meteorologii oraz Ubezpieczenia Lotów.

 

Kierownik Cyklu NOSP

mjr mgr inż. Jerzy Tomaszek

 

 

  Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie z 1996 roku Wydziału Mechanicznego kierunku Pojazdy Mechaniczne. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 63 Pułku Lotnictwa Szkolno-Bojowego w Białej Podlaskiej na stanowisku Dowódcy Plutonu Transportowego. Pogłębiając znajomość przepisów ruchu drogowego ukończył kurs instruktorów nauki jazdy w Tomaszowie Mazowieckim. W 1997 roku objął stanowisko Dowódcy Kompanii Transportowej. W latach 1998 - 2003 służył w 6 Bazie Lotniczej w Dęblinie na stanowiskach Kierownika Warsztatu Remontowego, Oficera Szkoleniowego Służby Samochodowej oraz Dowódcy Kompanii Obsługi Lotniska. W 2003 roku ukończył kursy z obsługi sprężarek wysokociśnieniowych i urządzeń gazów sprężonych uzyskując jednocześnie uprawnienia dozorowe i energetyczne po ukończeniu których objął stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych na Wydziale Lotnictwa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W 2008 roku ukończył Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach w specjalności Przygotowanie Pedagogiczne. Posiada II stopień języka angielskiego. Od 1 stycznia 2009 roku służy w Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie na stanowisku Kierownika Cyklu Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych w Wydziale Dydaktycznym.

Ukończone kursy:
- Kurs doskonalący w korpusie osobowym sił powietrznych - "Naziemna obsługa statków powietrznych - elektryczne źródła zasilania i urządzenia elektrohydrauliczne" - CSIL - 2012 r.
- Kurs doskonalący w korpusie osobowym lotnictwa - "Zarządzanie ryzykiem w procesie eksploatacji techniki lotniczej" - WAT - 2012 r.
- Studia podyplomowe - "Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych" - WAT - 2014 r.
- Kurs doskonalący w korpusie osobowym logistyki - "Organizacja zabezpieczenia logistycznego" - WAT - 2016 r.

Certyfikaty PART-66 wystawione przez Instytut Techniki Lotniczej, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT:
- PL.147.0001.CL - 662/2013 - M9A "Czynnik ludzki"
- PL.147.0001.TC - 499/2014 - M5 "Technika cyfrowa i elektroniczne systemy przyrządów"
- PL.147.0001.PET - 13/2015 - M3 "Podstawy elektrotechniki"
- PL.147.0001.PE - 36/2015 - M4 "Podstawy elektroniki"
- PL.147.0001.MiWM - 195/2015 - M6 "Materiały i wyroby metalowe"
- PL.147.0001.SO - 229,239/2015 - M7A w kat. B1 i B2 "Standardy obsługowe"
- PL.147.0001.PiPL - 632/2015 - M10 "Prawo i przepisy lotnicze"
- PL.147.0001.AKSSam - 280/2015 - M11A "Aerodynamika, konstrukcja i systemy samolotów turbinowych"
- PL.147.0001.AKSSP - 134/2015 - M13 "Aerodynamika, konstrukcja i systemy statków powietrznych"
- PL.147.0001.NL - 267/2015 - M14 "Napędy lotnicze"
- PL.147.0001.LST - 300/2015 - M15 "Lotnicze silniki turbinowe"
- PL.147.0001.SMI - 93/2015 - M17A "Śmigła"

- Kurs doskonalący w korpusie osobowym lotnictwa - "Zarządzanie procesem eksploatacji i obsługi technicznej statków powietrznych" - WAT - 2015 r.
- Kurs kwalifikacyjny na stanowisko służbowe zaszeregowane do STE: podpułkownik (realizujących zadania w obszarze techniczno-logistycznym) - kod 8103010 - Wydział Logistyki, WAT - 2014 r.

Zainteresowania: sport, motoryzacja, technika lotnicza, szkolenie kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy.
Żonaty, czworo dzieci.

Tel.
CA MON 261-518-683,
Kom. 600-348-228