Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Wyróżnienia
Poniedziałek, 17 grudzień 2018 r.

 WAŻNIEJSZE WYRÓŻNIENIA

CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO-LOTNICZEGO

 

Rada Krajowa Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP oraz Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w dniu 10 października 2010 roku nadał Sztandarowi Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego:

Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

W dniu 14 grudnia 2010 roku o godzinie 10.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia konkursu pt. "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej", którego laureatem zostało Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego.

 

 

W dniu 2 września 2012 roku Związek Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczył Sztandar Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego:

Złotą Odznaką "Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"

 

 

W dniu 28 października 2013 roku Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju wyróżnił Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego medalem "Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju".

 

 

 

 

W dniu 3 września 2014 roku Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wyróżnił Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego odznaką "Za zasługi dla ZKRPiBWP".

 

 

W dniu 8 czerwca 2016 roku Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wyróżniła dyplomem Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w konkursie na Najefektywniejszą Firmę w "Dniu Przedsiębiorczości" 2015.

 

We wrześniu 2017 roku Prezydium Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej nadało Sztandarowi Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego:

"Krzyż 100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP".