Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Symbole
Poniedziałek, 22 październik 2018 r.
Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego posiada własną odznakę pamiątkową nadaną decyzją nr 242/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2009 r. oraz oznakę rozpoznawczą nadaną decyzją Nr 324/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2010 r.


Odznaka Pamiątkowa Centrum


Oznaka Rozpoznawcza Centrum
na mundur polowy                   na mundur wyjściowyCentrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego posiada „Odznakę Pamiątkową 5-lecia Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego” przyznaną na podstawie Regulaminu Odznaki Pamiątkowej 5-lecia Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego zatwierdzonego przez Komendanta Centrum rozkazem nr Z-137 z dnia 09.07.2014 r.Odznaka Pamiątkowa 5-lecia Centrum