Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Tradycje, Patron i Święta
Poniedziałek, 22 październik 2018 r.
Decyzją Nr 328/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 sierpnia 2010 r., CSIL dziedziczy tradycję następujących jednostek:


Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Oleśnicy i równocześnie polskiego szkolnictwa lotniczo-technicznego od 1918 roku.

Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu.


Decyzją Nr 328/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustalono datę dorocznego Święta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie w dniu 3 września.