Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Rys historyczny
Poniedziałek, 17 grudzień 2018 r.
Centrum Szkolenia Inżynieryjno–Lotniczego sformowane zostało na podstawie decyzji Nr 305/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie reorganizacji szkolnictwa wojskowego w Siłach Powietrznych, Decyzji Nr Z-47/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 05 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych, Decyzji Nr PF 51/Org./SSG/ZOiU-P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych i dyslokacyjnych w Siłach Powietrznych, Rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych Nr PF-198 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych oraz zmieniający rozkazy Dowódcy Sił Powietrznych, Rozkazu Komendanta-Rektora WSOSP Nr Z-9 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.


W celu sformowania Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego rozkazem Rektora-Komendanta WSOSP Nr Z-220 z dnia 12 listopada 2008 r. został powołany Zespół Organizacyjny pod kierownictwem płk dr inż. Zbigniewa CIOŁKA.


Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego przeznaczone jest do szkolenia żołnierzy zawodowych w specjalnościach służby inżynieryjno-lotniczej, prowadzenia przeszkolenia studentów wyższych uczelni cywilnych oraz kształcenia szeregowych zawodowych na kursach specjalistycznych organizowanych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.


Do zasadniczych zadań Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego należy realizacja kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla żołnierzy zawodowych, szkolenie specjalistów lotniczych w Ośrodku Szkolenia oraz szkolenie rezerw osobowych.