Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
CYKL UL
Środa, 22 listopad 2017 r.

Kierownik Cyklu

mjr Michał MAŁACHOWSKI

tel. 261-519-235