Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
CYKL UL
Piątek, 21 wrzesień 2018 r.

Kierownik Cyklu

mjr Michał MAŁACHOWSKI

tel. 261-519-235