Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Informacje o możliwości zatrudnienia
Poniedziałek, 23 lipiec 2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU NA STANOWISKO STARSZY INSTRUKTOR - NR OGŁOSZENIA 1/2018

Przewodniczacy Komisji ds. naboru na stanowisko w Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego informuje, że nabór na stanowisko Starszy Instruktor nie został rozstrzygnięty

Przewodniczący Komisji

ppłk Marek ZDUNIAK