Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Wtorek, 20 listopad 2018 r.
12.10.2018
Dęblin, 12.10.2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porządkowanie grobów, składanie kwiatów i zapalanie zniczy to szereg przedsięwzięć w ramach akcji „żołnierska pamięć”. Akcja ta jak każdego roku służy pielęgnowaniu wśród młodego pokolenia pamięci o żołnierzach poległych w walkach za ojczyznę oraz tych, którzy oddali życie podczas służby w kraju i poza jego granicami.
W dniach 10 i 12 października 2018 roku żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych odbywających szkolenie w Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego porządkowali żołnierskie mogiły, tereny przy pomnikach i tablicach pamiątkowych na Cmentarzu Komunalnym i Wojskowym Cmentarzu Ballona. Dzięki tej akcji groby żołnierzy nigdy nie pozostaną bez opieki i nie będą zapomniane.