Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Poniedziałek, 17 grudzień 2018 r.
28.09.2018
Dęblin, 28.09.2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
28 września 2018 r. Sala Tradycji CSIL stała się miejscem uroczystego pożegnania żołnierza zawodowego. Po 23 latach zawodową służbę wojskową zakończył mł. chor. Jarosław Smagieł, reprezentujący Cykl Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych. W obecności kadry i kolegów żołnierza pożegnał Komendant CSIL płk Waldemar WIŚNIEWSKI, który złożył podziękowania za rzetelne wykonywanie powierzonych zadań oraz życzył odchodzącemu na emeryturę dużo zdrowia i wszelkich powodów do satysfakcji w realizacji dalszych zamierzeń życiowych. Na pamiątkę odchodzącemu ze służby wręczył pamiątkowy ryngraf. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie.