Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Poniedziałek, 17 grudzień 2018 r.
22.09.2018
Dęblin, 22.09.2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 22 września na placu apelowym Kursu Szkoleniowego Centrum zakończyła się druga edycja szkolenia studentów Legii Akademickiej. 63 żołnierzy, którzy pomyślnie przeszli przez dwa etapy szkolenia, zostali mianowani na stopień kaprala rezerwy. Komendant CSIL płk Waldemar WIŚNIEWSKI wręczył studentom świadectwa ukończenia szkolenia podoficerskiego. W swoim przemówieniu Komendant podkreślił zaangażowanie wszystkich żołnierzy w tak bardzo intensywny proces szkolenia. Pogratulował ukończenia szkolenia oraz życzył wszelkiej pomyślności.
Szkolenie to umożliwiło zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania w jednostce wojskowej na stanowisku podoficerskim, a także nabycie odporności psychicznej i sprawności fizycznej niezbędnych do wykonywania zadań w warunkach stresu i ryzyka, w ewentualnej przyszłej służbie wojskowej.