Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Wtorek, 20 listopad 2018 r.
02.09.2018
Dęblin, 02.09.2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 02.09.2018 roku na Placu Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej szkoły Orląt odbyła się uroczysta przysięga wojskowa studentów uczelni cywilnych w ramach Legii Akademickiej. W tak ważnej dla każdego żołnierza uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Ryckiego, miasta Dęblin, dowódcy jednostek garnizonu Dęblin, kombatanci oraz licznie zgromadzone rodziny studentów-żołnierzy. Słowa roty odczytał komendant Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego płk Waldemar WIŚNIEWSKI.

Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar Centrum dostąpili szeregowi:
Mariusz NURZYŃSKI;
Mateusz WOJTAS;
Dominik MAŁYS;
Krystian BEKAS.

Po wypowiedzeniu słów roty ksiądz wikary por. Mariusz LEONIK udzielił legionistom błogosławieństwa. W okolicznym przemówieniu Komendant Centrum płk Waldemar WIŚNIEWSKI podkreślił znaczenie i wagę złożonego ślubowania, skierował do rodziców słowa podziękowania za trud włożony w wychowanie synów i córek. W imieniu zaprzysiężonych głos zabrał szer. Adrian ZEMSTA, który podziękował kadrze dowódczej za włożony wysiłek w przekazywanie wiedzy ogólnowojskowej. Uroczystość zakończyła się defiladą kompanii reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz pododdziałów zaprzysiężonych żołnierzy oraz kadry Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego i Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych.
Ponadto po zakończeniu przysięgi żołnierze otrzymali akty nominacyjne na stopień starszego szeregowego.