Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Wtorek, 20 listopad 2018 r.
07.09.2018
Dęblin, 07.09.2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzień 07.09.2018 r. był uroczystym dniem dla kadry, pracowników resortu obrony narodowej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego i Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych.
Święto Jednostek rozpoczęła uroczysta zbiórka przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt, w której oprócz żołnierzy i pracowników RON udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych i miejskich, dowódcy jednostek wojskowych i instytucji, szerokie grono byłych żołnierzy służby inżynieryjno-lotniczej oraz kombatantów.
Uroczysty apel stanowił okazję do wręczenia awansowanym aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe, uhonorowania żołnierzy osiągających najwyższe wyniki w działalności służbowej, zdjęciem na tle sztandaru oraz nadania odznak pamiątkowych CSIL i SPSP. Ponadto Komendant CSIL płk Waldemar WIŚNIEWSKI wyróżnił byłych żołnierzy służby Inżynieryjno-lotniczej okolicznościowymi ryngrafami.
Po zakończeniu uroczystości na placu, kadra i pracownicy RON oraz zaproszeni goście udali się do Sali Konferencyjnej Komendy CSIL, gdzie odbyła się kolejna odsłona obchodów Święta CSIL i SPSP.
Komendant Centrum płk Waldemar WIŚNIEWSKI w okolicznościowym referacie przedstawił dzieje służby Inżynieryjno-Lotniczej w roku setnej rocznicy jej powstania. Zebrani goście, kadra i pracownicy RON po raz pierwszy mieli możliwość obejrzenia filmu o Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczym, którego autorem jest kpt. Dariusz KOZUŃ.
Na zakończenie Komendant zaprosił wszystkich zebranych do hangaru Grupy Obsługi do zwiedzania zorganizowanej specjalnie na tę okazję wystawy historycznego sprzętu inżynieryjno-lotniczego oraz do spróbowania okolicznościowego poczęstunku.