Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Wtorek, 20 listopad 2018 r.
14.08.2018
Dęblin, 14.08.2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
Punktualnie o godzinie 12.00 dowódca uroczystości ppłk Grzegorz SKOREK złożył meldunek dowódcy Garnizonu Dęblin płk. pil. Wojciechowi PIKULE o gotowości do uroczystego apelu. Następnie podniesiono flagę państwową i odegrano hymn państwowy. W czasie uroczystości dowódcy, komendanci jednostek i instytucji wojskowych garnizonu, dokonali wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz odznaczenia.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił dowódca Garnizonu płk pil. Wojciech PIKUŁA, w którym złożył życzenia oraz podziękował żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej za codzienną odpowiedzialną służbę i pracę dla dobra Sił Zbrojnych i Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie rozkazów Komendant Centrum płk Waldemar WISNIEWSKI wyróżnił niżej wymienionych żołnierzy mianowaniem na wyższy stopień wojskowy:
 st. chor. Andrzej HAWRYLUK;
 st. chor. Witold MARASZEK;
 st. chor. Tomasz OCHAL.
Odznaczeni srebrnym i brązowym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny:
st. chor. Tomasz DYKSA;
mł. chor. Jarosław RUSEK;
st. sierż. Marcin SZELĄG;
mł. chor. Paweł WACHULAK;
sierż. Konrad LEMIESZEK;
plut. Mariusz STAROSZ.
Po apelu pamięci oręża polskiego kompania honorowa oddała salwę. Apel zakończyła defilada pododdziałów jednostek garnizonu Dęblin, w której nie zabrakło kadry z Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego.