Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Poniedziałek, 22 październik 2018 r.
21.07.2018
Dęblin, 21.07.2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 21.07.2018 roku na Placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt po raz pierwszy w Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego odbyła się uroczysta przysięga wojskowa 93 żołnierzy Legii Akademickiej.
Przysięga wojskowa była zwieńczeniem trzytygodniowego trudnego etapu szkolenia podstawowego z zakresu wojskowego abecadła, który zakończony się egzaminem pozytywnie zaliczonym przez wszystkich żołnierzy. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele dowódców jednostek garnizonu Dęblin, kombatanci oraz rodziny bohaterów dzisiejszej uroczystości.
Słowa roty odczytał Komendant płk Waldemar WIŚNIEWSKI.
Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar dostąpili:

szer. Kamil GRUDZIEŃ;
szer. Gerard CZELUŚCIŃSKI;
szer. Arkadiusz DZIEDIC;
szer. Łukasz OLEJARCZYK.

Po wypowiedzeniu słów roty ksiądz wikary porucznik Mariusz LEONIK udzielił błogosławieństwa.
W okolicznościowym przemówieniu Komendant Centrum płk Waldemar WIŚNIEWSKI podkreślił wagę i znaczenie złożonego ślubowania. Rodzicom podziękował za trud włożony w wychowanie synów i córek, którzy potwierdzili dziś gotowość do obrony Ojczyzny.
W imieniu przysięgających żołnierzy głos zabrała szer. Beata IZDEBSKA.
Uroczystość zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym zakończyła się defiladą, którą otwierała kompania honorowa wystawiona przez podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej.