Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Wtorek, 20 listopad 2018 r.
04.05.2018
Dęblin 3 maja 2018

Przystrojony w biało-czerwone flagi Dęblin świętował 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym św. Piusa V. Po zakończeniu mszy zgromadzeni przeszli w asyście Orkiestry Wojskowej i Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych ulicami Dęblina na plac przed Pomnikiem Niepodległości gdzie dołączyły pododdziały kadry zawodowej z CSIL, 41 BLSz oraz WSOSP. Dowódcą uroczystości podczas ceremonii był  Szef Sekcji Taktyki i Szkolenia Ogólnowojskowego mjr Marcin SITARSKI.

Po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Burmistrz Miasta Dęblin pani Beata SIEDLECKA, która w swoim wystąpieniu nawiązała do dziejów naszego narodu związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.

Uroczysty apel pamięci  z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytał Szef Sekcji Wychowawczej mjr  Marek PRZEDPEŁSKI. Następnie Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oddała salwę honorową, zaś orkiestra odegrała krótki okolicznościowy koncert.

Na zakończenie pododdziały kadry zawodowej Garnizonu Dęblin przedefilowały przed zgromadzonymi udając się w rejon zakwaterowania.