Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Poniedziałek, 22 październik 2018 r.
06.04.2018
Dęblin, 06.04.2018 r.


Komendant CSIL dziękując za bardzo dobrą współpracę i wymierny  wkład w szkolenie SIL życzył żegnającemu się ze służbą w Centrum st. chor. Arturowi Golcowi, wszelkiej pomyślności i zdrowia na czas dalszej aktywności zawodowej i wielu wyzwań dalszej w służbie wojskowej.
Głos zabrał również st. chor. Artur Golec który nie kryjąc wzruszenia podziękował  koleżankom i kolegom za współpracę. Jednocześnie podkreślił, że podczas swojej służby miał zawsze wsparcie od przełożonych, a służba wojskowa w Centrum była dla niego zaszczytem.