Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Poniedziałek, 17 grudzień 2018 r.
01.03.2018
Dęblin, 01.03.2018 r.

 

 

 

 

 W hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu" - tak ustawa sejmowa z dnia 3 lutego 2011 roku określa obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 r. w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.
Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się na terenie 1. dbdm Wzięły w nich udział jednostki dęblińskiego garnizonu, a całe przedsięwzięcie zgodnie z ceremoniałem wojskowym rozpoczęło się od meldunku, odegrania hymnu państwowego i powitania gości przez dowódcę 1. dęblińskiego batalionu drogowo – mostowego ppłk Adama Bednarczyka. Następnie przemówienie okolicznościowe wygłosił reprezentujący dowódcę Garnizonu Dęblin Szef Sztabu 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk Jarosław ROSIŃSKI. Ponadto podczas uroczystości odczytano list okolicznościowy Ministra Obrony Narodowej skierowany do żołnierzy i pracowników RON. Po modlitwie, którą odmówił w intencji Żołnierzy Wyklętych ks. mjr Marcin CZEROPSKI, odczytano Apel Pamięci, który zakończony został salwą honorowa Kompanii Reprezentacyjna Sił Powietrznych. Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego reprezentował Zastępca Komendanta ppłk Marek ZDUNIAK. Uroczystość tradycyjnie zakończono defiladą pododdziałów Jednostek Garnizonu Dęblin.