Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Środa, 16 styczeń 2019 r.
02.02.2018
Dęblin, 02.02.2018 r.

W piątek 02.02.2018 roku na placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom  Dęblińskiej Szkoły Orląt miała miejsce uroczysta przysięga wojskowa 179 elewów z CSIL, 41BLSz i 25 podchorążych WSOSP złożyło zobowiązanie wobec Ojczyzny i Narodu.
Żołnierze złożyli przysięgę wojskową w obecności Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych gen. bryg. pil. dr. Piotra KRAWCZYKA, Komendanta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego płk. Waldemara WIŚNIEWSKIEGO oraz pełniącego obowiązki Dowódcy 41BLSz ppłk. Grzegorza SKORKA, przedstawicieli władz lokalnych, służb mundurowych oraz zaproszonych gości.
Wyróżniający się podczas szkolenia elewi i podchorążowie nagrodzeni zostali złożeniem przysięgi na sztandar oraz pismami gratulacyjnymi.
Przysięga wojskowa jest bardzo ważnym elementem w służbie , po którym kandydaci stają się żołnierzami, jednak na tym nie kończy się proces szkolenia. Przygotowanie kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych zakończy się w kwietniu bieżącego roku. Po zdaniu szeregu specjalistycznych egzaminów będą mogli się starać o kontrakty na pełnienie służby w NSR.