Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Środa, 16 styczeń 2019 r.
08.01.2018
Dęblin, 08.01.2018 r.


W dniu 08.01.2018 r. 117 osób z całej Polski rozpoczęło w Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie służbę przygotowawczą do Narodowych Sił Rezerwowych. Przed nimi okres trzymiesięcznego szkolenia podstawowego i miesiąc szkolenia specjalistycznego.
W ramach szkolenia podstawowego, tak jak ich poprzednicy, zapoznają się m.in. z regulaminami wojskowymi, musztrą, budową i eksploatacją broni, szkoleniem chemicznym.
Po ukończeniu szkolenia w Centrum i pomyślnym zdaniu egzaminów zdobędą stopień szeregowego i przejdą do rezerwy lub w przypadku powołania przez jednostkę wojskową będą mogli zostać żołnierzami zawodowymi- wyjaśnia Komendant Ośrodka Szkolenia mjr Michał OCH.