Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Środa, 16 styczeń 2019 r.
09.01.2018
Dęblin, 09.01.2018 r.
W dniu 9 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej CSIL spotkała się kadra i pracownicy resortu obrony narodowej, gdzie nastąpiła inauguracja nowego roku szkoleniowego.
Komendant CSIL płk Waldemar WIŚNIEWSKI w pierwszej części spotkania dokonał podsumowania zadań postawionych przed Centrum w 2017 r. W dalszej części wypowiedzi wyraził nadzieję , że postawione zadania dla jednostki w 2018 r., dzięki zaangażowaniu wszystkich żołnierzy i pracowników RON, będą realizowane z dotychczasowym dużym zaangażowaniem. Ponadto uhonorował pamiątkowymi ryngrafami wyróżnioną kadrę Wydziału Dydaktycznego.
Następnie wykładem inauguracyjnym na temat „Charakterystyka systemu nawigacyjnego TACAN – 2010” mjr Michał MAŁACHOWSKI rozpoczął cykl wykładów obejmujących problematykę dyscypliny, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych.