Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Poniedziałek, 22 październik 2018 r.
29.12.2017
Dęblin, 29.12.2017 r.
Instruktor Roku
mł. chor. Marek CHABER

Przebieg służby:
1998 –    Zasadnicza Służba Wojskowa – Szkoła Podoficerska Wojsk Łączności w Kielcach – elew. 1 Warszawska Brygada Zmechanizowana w Warszawie – Dowódca drużyny;
2000 –    61 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy w Białej Podlaskiej – Starszy mechanik klucza eksploatacji osprzętu;
2001 –    3 Ośrodek Szkolenia Lotniczego w Białej Podlaskiej – Starszy mechanik klucza eksploatacji osprzętu;
2003 –    6 Baza Lotnicza w Dęblinie – Starszy operator;
2004 –    6 Baza Lotnicza w Dęblinie – Dowódca obsługi;
2007 –    Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – Starszy instruktor;
2011 –    Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie – Starszy Instruktor w Cyklu Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych.

mł. chor. Marek CHABER jest bardzo zdyscyplinowanym i wyróżniającym się żołnierzem. Swą nienaganną żołnierską postawą oraz doskonałymi wynikami w działalności służbowej dał się poznać, jako sumienny i odpowiedzialny żołnierz. Stawia przed sobą wysokie wymagania, które doskonale realizuje, dzięki czemu utrwalił swój autorytet u przełożonych i szerokiego grona kadry zawodowej oraz słuchaczy kursów. Wyróżnia się wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi oraz dydaktycznymi. Wzorowo realizuje zadania stawiane przez przełożonych. Nie uchyla się od podejmowania odpowiedzialnych decyzji trafnie analizując istniejące okoliczności. W kontaktach z przełożonymi i podwładnymi jest opanowany i taktowny, chętnie służy radą i pomocą. Mł. chor. Marek Chaber w służbie zawodowej zajmował stanowiska służbowe takie jak, mechanik osprzętu śmigłowca, starszy operator w eskadrze obsługi, dowódca stacji ładowania akumulatorów lotniczych oraz starszy instruktor w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych. Obecnie zajmuje stanowisko starszego Instruktora w Cyklu Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych kierowanym przez mjr Jerzego Tomaszka. Praca na zajmowanych dotychczas stanowiskach służbowych w służbie inżynieryjno-lotniczej pozwoliła mu zdobyć doświadczenie w pracy na sprzęcie lotniczym, które może teraz wykorzystać, jako instruktor w szkoleniu kursowym żołnierzy w Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie. Wyróżnia się również wysokim poziomem wyszkolenia ogólnowojskowego. Oprócz posiadanej wiedzy i doświadczenia wykazuje wysoki poziom ambicji zawodowej, podnosi swoje kwalifikacje w trakcie kursów i indywidualnego samokształcenia. Jest zdecydowany i odpowiedzialny w zakresie powierzonych zadań służbowych.