Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Poniedziałek, 22 październik 2018 r.
29.12.2017
Dęblin, 29.12.2017 r.
Technik Roku


st. kpr. Michał MAGNUSZEWSKI


Przebieg służby:
2007 – Zasadnicza Służba Wojskowa – 1 Ośrodek Szkolenia Kierowców – Grupa;
2008 – Zasadnicza Służba Wojskowa – JW. 3248 Dęblin;
2009 – 1 Batalion Drogowo-Mostowy  - Dęblin – kierowca;
2010 – Centrum Szkolenia Inżynieryjno-lotniczego – Dęblin – starszy operator-starszy kierowca w Zespole  Obsługi.

st. kpr. Michał MAGNUSZEWSKI w trakcie pełnienia służby dał poznać się jako żołnierz: zdyscyplinowany, solidny i terminowy w wykonywaniu powierzonych mu zadań, kompetentny na swoim stanowisku pracy punktualny oraz dyspozycyjny. Cechuje go: wysoka kultura osobista, oraz techniczna odpowiedzialność, trafność w podejmowaniu decyzji, samodzielność podczas pracy i ciągłe dążenie do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. st. kpr. Michał Magnuszewski jest żołnierzem: lojalnym, bezkonfliktowym i taktownym  w stosunku do przełożonych jak i kolegów, szybko nawiązuje kontakt z innymi ludźmi, potrafi pracować według ściśle określonych zasad. Dba należycie o powierzony mu sprzęt  i mienie wojskowe. W okresie swojej służby wojskowej niejednokrotnie wyróżniony za swój wkład na rzecz pododdziału.