Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Środa, 15 sierpień 2018 r.
04.12.2017
Dęblin, 04.12.2017 r.

W dniu 04.12 2017 roku w hangarze Zespołu Obsługi CSIL odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie szkolenia podstawowego elewów służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych. Ten trudny i wyczerpujący okres szkolenia dobiegł końca, przed elewami miesiąc szkolenia specjalistycznego.
Komendant Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego płk Waldemar Wiśniewski za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce i szkoleniu ogólnowojskowym wyróżnił tytułem honorowym - odznaką „Wzorowy Elew” niżej wymienionych ochotników służby przygotowawczej do NSR:

1.    szer. elew Ewa Niemińska
2.    szer. elew Paweł Falenta
3.    szer. elew Mateusz Czop
4.    szer. elew Radosław Szydłowski
5.    szer. elew Hubert Fusiek
6.    szer. elew Karolina Pękacz
7.    szer. elew Tomasz Sakowski
8.    szer. elew Kamil Trepiak