Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Piątek, 21 wrzesień 2018 r.
28.09.2017
Dęblin, 28.09.2017 r.

W dniu 28.09.2017 roku w Sali Tradycji Centrum uroczyście pożegnano mł. chor. Pawła Pliżgę, który dalszą służbę wojskową zdecydował się podjąć w 1. Ośrodku Radioelektronicznym na stanowisku technika-starszego radiooperatora. Na uroczystości obecny był Komendant CSIL, kadra oraz współpracownicy odchodzącego żołnierza.

Płk Waldemar Wiśniewski podziękował za dotychczasową służbę w Centrum, życzył zdrowia oraz powodzenia na nowym stanowisku, realizacji planów zawodowych oraz prywatnych. Na zakończenie wręczył chorążemu okolicznościowy ryngraf Centrum. Po dokonaniu wpisu do Księgi Pamiątkowej i przyjęciu gratulacji od zebranych wykonano wspólne okolicznościowe zdjęcie.