Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Środa, 20 czerwiec 2018 r.
28.07.2017
Dęblin, 27-28.07.2017 r.

 

 

 

 
W dniach 27-28.07.2017 r. 104 elewów po prawie trzymiesięcznym okresie intensywnego szkolenia podstawowego, odbyło egzamin, którego celem było określenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności wojskowych. Egzamin złożony był z dwóch części. Pierwszym etapem egzaminu był test sprawdzający wiedzę teoretyczną, drugi stanowił sprawdzian umiejętności praktycznych. Część praktyczną rozpoczął egzamin z Wychowania Fizycznego. Następnie żołnierze musieli wykazać się umiejętnościami strzelania z karabinka oraz zaliczali sprawdzian ze szkolenia bojowego, tzw. „pętlę taktyczną”. Po szkoleniu podstawowym w trakcie kolejnego etapu wojskowej edukacji elewi rozpoczną miesięczne szkolenie specjalistyczne, w czasie którego zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne, wymagane dla danej specjalności wojskowej służby inżynieryjno-lotniczej. Ukończenie tego etapu szkolenia, potwierdzone zdanym egzaminem, umożliwi otrzymanie specjalności wojskowej oraz przydziałów kryzysowych do Narodowych Sił Rezerwowych.