Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Wtorek, 24 kwiecień 2018 r.
04.05.2017
Dęblin, 04.05.2017 r.


Zmiany zachodzące w kraju i na świecie powodują konieczność dostosowania do tych warunków struktur wojskowych. Stąd też intensywne szkolenie ochotników służby przygotowawczej do NSR. W dniu 04.05.2017 r. do Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w ramach służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych przyjęto 105 ochotników, w tym 26 kobiet. Czas trwania szkolenia podzielono na dwa etapy. Pierwszym jest okres szkolenia podstawowego trwającego 3 miesiące. Po pozytywnym zweryfikowaniu, elewi przejdą do kolejnego etapu- miesięcznego szkolenia specjalistycznego.