Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Środa, 20 czerwiec 2018 r.
28.04.2017
Dęblin, 28.04.2017 r.Tegoroczne obchody Dnia Flagi RP oraz 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dęblińskim garnizonie zorganizowane zostały w Klubie Uczelnianym WSOSP w dniu 28.04.2017 r. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego oraz odegraniu Hymnu Państwowego głos zabrał Dowódca Garnizonu Dęblin płk pil. Wojciech PIKUŁA, który po powitaniu wszystkich uczestników uroczystości, podkreślił rolę święta w kultywowaniu tożsamości narodowej. Zaakcentował tradycyjne przywiązanie i szacunek do symboli narodowych oraz uwypuklił ideę wolności i praworządności wynikającej z naszej Konstytucji.
Następnym elementem okolicznościowego apelu było wręczenie nominacji na kolejny stopień wojskowy i wyróżnień żołnierzom WSOSP, 41. BLSz, CSIL oraz 4. SLSz.
Tradycyjnie na zakończenie uroczystości Dowódca Garnizonu, w asyście dowódców jednostek garnizonu, złożył wieniec pod pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt.