Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
SZEF WYDZIAŁU OGÓLNEGO
Środa, 22 listopad 2017 r.


 

ppłk dypl. inż. Artur ROGOWSKI

tel. 261-518-110