Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
ZASTĘPCA KOMENDANTA
Środa, 20 czerwiec 2018 r.

ppłk dypl. inż. Marek ZDUNIAK

tel. 261-518-104