Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
ZASTĘPCA KOMENDANTA
Sobota, 17 marzec 2018 r.

ppłk dypl. inż. Marek ZDUNIAK

tel. 261-518-104