Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Przeznaczenie
Wtorek, 20 listopad 2018 r.

Powołanie Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie (CSIL) wynikało z reformy wyższego szkolnictwa wojskowego, w wyniku której Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (WSOSP) stała się samodzielną uczelnią wyższą, nadzorowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

CSIL przeznaczone jest do szkolenia żołnierzy zawodowych w specjalnościach służby inżynieryjno-lotniczej, prowadzenia przeszkolenia studentów wyższych uczelni cywilnych oraz kształcenia szeregowych na kursach specjalistycznych organizowanych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej.


Sformowanie Centrum nastąpiło w końcu 2008 roku i z początkiem 2009 roku rozpoczęło funkcjonowanie, mając za zadanie:

 


1. Szkolenie żołnierzy w ramach systemu szkolenia zawodowego na kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, na potrzeby jednostek wojskowych.

2. Szkolenie kursowe:

  • słuchaczy (podchorążych) wyższych uczelni wojskowych oraz studium oficerskiego;

  • kadetów szkół podoficerskich;

  • żołnierzy zawodowych.

  • kandydatów na żołnierzy zawodowych (elewów) w korpusie szeregowych;

  • ochotników w służbie przygotowawczej na potrzeby uzupełnienia stanowisk przewidzianych dla Narodowych Sił Rezerwowych;

3. Szkolenie kursowe rezerw osobowych, na zasadach określonych w planach dowództw rodzajów Sił Zbrojnych oraz na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

4. Zabezpieczenie procesu szkolenia.