Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Informacja dla słuchaczy
Wtorek, 20 listopad 2018 r.

INFORMACJE DLA SŁUCHACZY KURSÓW

WYMAGANE DOKUMENTY: Dowód osobisty, legitymacja służbowa, polecenie wyjazdu służbowego, aktualne poświadczenie bezpieczeństwa, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

WYMAGANIA ZDROWOTNE: Aktualne okresowe badania lekarskie na czas trwania kursu.

WYPOSAŻENIE: Żołnierze zawodowi uczestniczący w kursach doskonalących i specjalistycznych powinni zabrać ze sobą:

1. komplet munduru polowego wz. 2010, beret (furażerka), trzewiki – dodatkowo w zależności od warunków atmosferycznych (od października do maja): ubranie ochronne i czapka zimowa,

2. plecak mały od zasobnika piechoty górskiej lub (zasobnik wz.93),

3. oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego,

4. materiały piśmiennicze,

5. ubiór sportowy do realizacji zajęć w terenie, hali sportowej i basenie,

6. komplet ubioru specjalnego personelu technicznego z ubiorem technika lotniczego - kursy specjalistyczne na dany typ sp.

Pracownicy Resortu Obrony Narodowej uczestniczący w kursach doskonalących i specjalistycznych powinni zabrać ze sobą materiały piśmiennicze. Ubiór sportowy dla chętnych, chcących podnosić sprawność fizyczną w godzinach pozasłużbowych. Podczas korzystania z hali sportowej (np. siłownia, itp.) obowiązuje zmiana obuwia (wyłącznie buty sportowe z jasną podeszwą).

ZAKWATEROWANIE: Bezpłatnie.

WYŻYWIENIE: Bezpłatne.

TERMIN I MIEJSCE STAWIENNICTWA: Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz. 20.00. Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, Dęblin, ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 199.

INFORMACJI SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA:

W sprawach organizacyjnych:

- kpt. Damian WARDA – tel. 261-519-775,

- mł. chor. Michał KUPCZYK – tel. 261-519-775.