Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
CYKL TiSzO
Środa, 22 listopad 2017 r.

 

Kierownik Cyklu Taktyki i Szkolenia Ogólnowojskowego

mjr Marcin SITARSKI

tel. 261-518-146