Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Kontrolno-pomiarowa
Piątek, 21 wrzesień 2018 r.